So sánh các bảng liệt kê

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh

Ngày 16/12/2020, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, các nội dung cụ thể như sau:

  1. Phạm vi, ranh giới, quy mô khu vực lập quy hoạch
  2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Khu đất quy hoạch tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh có giáp giới như sau:

– Phía Đông giáp đường dân sinh hiện trạng dọc sông Hóa Thành, rạch Cây Gòn.

– Phía Tây giáp đất dân và kênh Bờ Đai (cách Quốc lộ 54 khoảng 250m).

– Phía Nam giáp khu công nghiệp Đông Bình.

– Phía Bắc giáp đất dân và đường huyện 54.

  1. Quy mô: Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 26,6285ha.
  2. Mục tiêu, tính chất khu vực lập quy hoạch
  3. Mục tiêu – Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị di dời, giải tỏa do thực hiện quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Đông Bình và cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi khu tái định cư này; Tạo điều kiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh cho khu vực.

– Tạo quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động của khu công nghiệp Đông Bình. – Quy hoạch phù hợp với tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long nói chung và thị xã Bình Minh nói riêng.

– Quy hoạch đáp ứng được yêu cầu giữa công nghiệp hóa với việc đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn, hình thành đô thị gắn với phát triển công nghiệp. – Định hướng phát triển không gian và cơ sở hạ tầng của khu vực.

– Làm cơ sở pháp lý về quy hoạch để quản lý xây dựng, lập dự án đầu tư.

  1. Tính chất: Là khu dân cư phục vụ nhu cầu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội cho người dân tái định cư và công nhân, người lao động của khu công nghiệp Đông Bình.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T.Trang (nguồn QĐ 3360/QĐ-UBND)

img

Nhà Đất Bình Minh

Bài viết liên quan

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh (giai đoạn 1)

Ngày 29/04/2022 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND về...

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

Vĩnh Long đầu tư 223 tỷ đồng xây dựng Khu tái định cư khu công nghiệp Đông Bình (GĐ 1)

Dự án sẽ đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: san lấp mặt bằng với diện tích khoảng 90.000 m2; xây dựng mới các tuyến đường giao thông số 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 theo quy hoạch (riêng đường số 1 chỉ đầu tư một nửa phần chiều rộng mặt đường, đường số 6 chỉ đầu tư một đoạn khoảng 350 m so nội dung quy hoạch được duyệt); mặt đường láng nhựa; cao độ hoàn thiện tại mép đường là +2,63 m; tải trọng thiết kế trục xe 10 tấn.

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÊN TRONG, BÊN NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP (KCN, CCN) ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2021 TẠI VĨNH LONG

Tháng 10/2021, không phát sinh thêm dự án đầu tư mới, dự án khánh thành, khởi...

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

Tham gia thảo luận