Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1.4 Tỷ VNĐ/Nền

m2: 90

Đất nền

Nhà Đất Bình Minh

2 năm trước

1.4 Tỷ VNĐ/Nền

m2: 90

Đất nền

2 năm trước