So sánh các bảng liệt kê

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 05/02/2020, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

 – Điều chỉnh giảm 1,8ha đất hạ tầng ngoài hàng rào phục vụ khu công nghiệp ra khỏi bảng cơ cấu sử dụng đất của quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình.

– Thay đổi vị trí xả nước thải của khu công nghiệp ra sông Phù Ly, cách vị trí cũ khoảng 840m về phía Quốc lộ 54.

– Thay đổi tên gọi của hồ điều hòa thành hồ sự cố nước thải. Bảng cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh như sau:

 

TT Loại đất Theo QĐ số 2779/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

của UBND tỉnh

Điều chỉnh Tăng/giảm

(ha)

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)  
1 Đất nhà máy, kho tàng 258,83 73,57 258,83 73,95 0
2 Đất công trình hành chính, dịch vụ 6 1,71 6 1,71 0
3 Đất cây xanh, mặt nước 51,25 14,57 51,25 14,64 0
3.1 Đất cây xanh cảnh quan 15,27 15,27  
3.2 Mặt nước 0,90 0,90  
3.3 Đất cây xanh cách ly 35,08 35,08  
4 Đất hạ tầng kỹ thuật 4,92 1,40 4,92 1,41 0
4.1 Đất các khu kỹ thuật 3,92 3,92
4.2 Hồ sự cố nước thải 1,00 1,00
5 Đất giao thông 29 8,24 29 8,29 0
6 Đất hạ tầng ngoài hàng rào phục vụ khu công nghiệp 1,80 0,51 0 0 -1,8
Tổng cộng 351,80 100 350 100 -1,8

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(nguồn QĐ 219/QĐ-UBND)

Theo: http://portal.vinhlong.gov.vn/

img

Nhà Đất Bình Minh

Bài viết liên quan

QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BÌNH

 Trong những năm gần đây tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh...

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

Bản đồ quy hoạch huyện Long Hồ đến 2020

Click vào hình hoặc Click vào đây để xem hình...

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

Bản đồ quy hoạch thành phố Vĩnh Long đến 2020

Click vào hình hoặc Click vào đây để xem hình...

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

Tham gia thảo luận