So sánh các bảng liệt kê

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 05/02/2020, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

 – Điều chỉnh giảm 1,8ha đất hạ tầng ngoài hàng rào phục vụ khu công nghiệp ra khỏi bảng cơ cấu sử dụng đất của quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình.

– Thay đổi vị trí xả nước thải của khu công nghiệp ra sông Phù Ly, cách vị trí cũ khoảng 840m về phía Quốc lộ 54.

– Thay đổi tên gọi của hồ điều hòa thành hồ sự cố nước thải. Bảng cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh như sau:

 

TT Loại đất Theo QĐ số 2779/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

của UBND tỉnh

Điều chỉnh Tăng/giảm

(ha)

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)  
1 Đất nhà máy, kho tàng 258,83 73,57 258,83 73,95 0
2 Đất công trình hành chính, dịch vụ 6 1,71 6 1,71 0
3 Đất cây xanh, mặt nước 51,25 14,57 51,25 14,64 0
3.1 Đất cây xanh cảnh quan 15,27 15,27  
3.2 Mặt nước 0,90 0,90  
3.3 Đất cây xanh cách ly 35,08 35,08  
4 Đất hạ tầng kỹ thuật 4,92 1,40 4,92 1,41 0
4.1 Đất các khu kỹ thuật 3,92 3,92
4.2 Hồ sự cố nước thải 1,00 1,00
5 Đất giao thông 29 8,24 29 8,29 0
6 Đất hạ tầng ngoài hàng rào phục vụ khu công nghiệp 1,80 0,51 0 0 -1,8
Tổng cộng 351,80 100 350 100 -1,8

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(nguồn QĐ 219/QĐ-UBND)

Theo: http://portal.vinhlong.gov.vn/

img

Nhà Đất Bình Minh

Bài viết liên quan

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 54 đến Rạch Chanh, thị xã Bình Minh

UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Quốc lộ 54 đến Rạch Chanh, thị xã Bình Minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh quản lý.

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

Vĩnh Long đầu tư 225 tỷ đồng xây dựng đường giao thông tại thị xã Bình Minh

Dự án gồm đầu tư tuyến đường với chiều dài khoảng 4.700 m, chiều rộng mặt đường là 7,5 m; trên tuyến có 04 cầu bê tông cốt thép, chiều dài mỗi cầu từ 15 m – 125 m…

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

Giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình xây dựng Công viên truyền hình thị xã Bình Minh

Ngày 07 tháng 05 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định phê...

Tiếp tục đọc
bởi Nhà Đất Bình Minh

Tham gia thảo luận