So sánh các bảng liệt kê

Chính thức công nhận Thị xã Bình Minh thành đô thị loại III ngày 31/07/2020.

Chính thức công nhận Thị xã Bình Minh thành đô thị loại III ngày 31/07/2020.

Theo quyết định số 1008/QĐ-BXD của Bộ Xây Dựng ký ngày 31/07/2020. Chính thức công nhận Thị xã Bình Minh thành đô thị loại III.
Diện tích tự nhiên 93,63 Km2.
Diện tích nội thị 21,94 Km2 bao gồm 3 phường: Cái Vồn, Thành Phước, Đông Thuận và một phần của các xã: Thuận An, Đông Bình, Mỹ Hòa.

Chúc mừng Thị xã Bình Minh. Chúc mừng chính quyền, đoàn thể, các công ty tư nhân và toàn thể người dân nơi đây vì đã có những nỗ lực không ngừng. Mọi người cùng nhau đóng góp cho sự phát triển phồn thịnh của thị xã, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương.

 

img

adminPhat

Tham gia thảo luận